Gasos Industrials

Descripció de productes

Els gasos industrials són un grup de gasos manufacturats que es comercialitzen amb usos en diverses aplicacions. Principalment són emprats en processos industrials, tals com la fabricació d'acer, aplicacions mèdiques, fertilitzants, semiconductors, etc.

Gasos industrials

Distribuidor oficial d'Air Liquide

Poden ser alhora orgànics i inorgànics i s'obtenen de l'aire mitjançant un procés de separació o produïts per síntesi química. Poden prendre diferents formes com comprimits, en estat líquid, o sòlid.

Descarrega el catàleg