Soldadura

Descripció de productes

La soldadura és un procés de fixació on es realitza la unió de dues o més peces d'un material, (generalment metalls o termoplàstics), usualment aconseguit a través de la coalescència (fusió), en la qual les peces són soldades fonent, es pot agregar un material d'aportació (metall o plàstic), que, en fondre's, forma un toll de material fos entre les peces a soldar (el bany de soldadura) i, en refredar-se, es converteix en una unió fixa a la qual se li denomina cordó.

Soldadura

Oferta de products i consumibles util.litzats en els diferents tipus de soldadura.

Descarrega el catàleg